top of page
MTA.jpg

קרן מהלך באקדמיה

Asset 1.png

במסגרת השאיפה לשינוי השיח בשדה החברתי, על אודות חשיבות בניית הכנסות עצמיות בארגונים חברתיים, וכן מתוך רצון להפיץ את הידע והניסיון בפיתוח יחידות מניבות הכנסה, יזמה קרן מהלך שיתוף פעולה אקדמי, יחד עם 'המכללה למנהל' ובהמשך עם 'המכללה האקדמית תל-אביב-יפו', במטרה לפתח קורס הכשרת מנהלים.ות, יחיד מסוגו בישראל, לפיתוחן של הכנסות עצמיות. הקורס מבוסס על מודל קרן מהלך ומשלב ידע ותיאוריות אקדמיות לצד פרקטיקה יישומית ומיועד למנהלים.ות בארגונים חברתיים, המעוניינים לרכוש כלים לפיתוח הכנסות עצמיות בארגון. 

לוגו המכללה למינהל copy.jpg
המכללה האקדמית תל אביב יפו

מתלות לאיתנות

קורס למנהלים | פיתוח הכנסות עצמיות בארגונים חברתיים.


מטרות ויעדים
הקורס הציג תפיסת עולם חדשנית לניהול חברתי-עסקי על ידי הקניית כלים ויכולות
לפיתוחן של הכנסות עצמיות ובניית מודל עסקי בר קיימא בארגונים חברתיים:

  • היכרות עם מודלים ועקרונות לפיתוח הכנסות עצמיות. 

  • הקניית כלים יישומיים ומודלים עסקיים לניהול מקצועי.

  • חשיפה לתיאוריות מתקדמות מתחום מנהל העסקים, תוך הדגשת המודלים הרלבנטים לתהליך בניית הכנסות עצמיות. 

קהל היעד
מנהלים בארגונים חברתיים וחברי ועד מנהל | מנהלי אחריות תאגידית בחברות עסקיות | קובעי מדיניות ומנהלים בכירים במגזר הציבורי וברשויות מקומיות | בעלי תפקידים במגזר העסקי אשר מעוניינים להטמיע חשיבה חברתית בארגונם | נציגי קרנות פילנתרופיות.


נושאים שנלמדו בקורס
היכרות עם מודלים לבניית הכנסות עצמיות • אסטרטגיה עסקית • מודלים פיננסיים • הסיפור השיווקי • שיווק בדיגיטל • סוגיות משפטיות בפיתוח הכנסות עצמיות בארגונים חברתיים • אסטרטגיית מכירות • ניהול קשרי לקוחות • ניהול השינוי  • העברה ויזואלית של מסרים • חדשנות וחשיבה יצירתית

 

bottom of page