קרן מהלך באקדמיה

I'M AN ORIGINAL CATCHPHRASE

קרן מהלך חבְרה למסלול האקדמי המכללה למינהל ליצירת קורס יחיד מסוגו בישראל לפיתוחן של הכנסות עצמיות בארגונים חברתיים.
הקורס חושף בפני מנהלים מודל כלכלי חדשני תוך מתן כלים ויכולות לפיתוחן של הכנסות עצמיות על ידי בניית מודל עסקי בר קיימא בארגונים חברתיים, זאת, כבסיס לשינוי החשיבה בזירה החברתית, וחיזוק איתנותו הפיננסית ועצמאותו הכלכלית של המגזר החברתי בישראל.

הקורס מבוסס על מודל קרן מהלך ומשלב ידע ותאוריות אקדמיות לצד פרקטיקה יישומית.

מתלות לאיתנות

קורס למנהלים | פיתוח הכנסות עצמיות בארגונים חברתיים.


מטרות ויעדים:
הקורס מציג תפיסת עולם חדשנית לניהול חברתי-עסקי על ידי הקניית כלים ויכולות
לפיתוחן של הכנסות עצמיות ובניית מודל עסקי בר קיימא בארגונים חברתיים:

  • היכרות עם מודלים ועקרונות לפיתוח הכנסות עצמיות. 

  • הקניית כלים יישומיים ומודלים עסקיים לניהול מקצועי.

  • חשיפה לתיאוריות מתקדמות מתחום מנהל העסקים, תוך הדגשת המודלים הרלבנטים לתהליך בניית הכנסות עצמיות. 

קהל היעד:
מנהלים בארגונים חברתיים וחברי ועד מנהל | מנהלי אחריות תאגידית בחברות עסקיות | קובעי מדיניות ומנהלים בכירים במגזר הציבורי וברשויות מקומיות | בעלי תפקידים במגזר העסקי אשר מעוניינים להטמיע חשיבה חברתית בארגונם | נציגי קרנות פילנתרופיות.


נושאים שיילמדו בקורס:
היכרות עם מודלים לבניית הכנסות עצמיות • אסטרטגיה עסקית • מודלים פיננסיים
• הסיפור השיווקי • שיווק בדיגיטל • סוגיות משפטיות בפיתוח הכנסות עצמיות בארגונים
חברתיים • אסטרטגיית מכירות • ניהול קשרי לקוחות • ניהול השינוי  • העברה ויזואלית של מסרים • חדשנות וחשיבה יצירתית


היקף הקורס:

  • 36 שעות לימוד אקדמיות, 9 מפגשים.

  • לעומדים בדרישות תוענק תעודת סיום מטעם המסלול האקדמי המכללה למינהל.

 

תנאי קבלה לקורס:

  • תואר ראשון – הכרחי.

  • תואר שני או ניסיון של 5 שנים בתפקיד בכיר במגזר החברתי/ הציבורי.

 

לפרטים נוספים והרשמה:​

072-2248670 | mfund@shalgi.co.il

הקורס הקרוב יפתח בדצמבר 2020