קרן מהלך באקדמיה

I'M AN ORIGINAL CATCHPHRASE

קרן מהלך חבְרה למסלול האקדמי המכללה למינהל ליצירת קורס ראשון מסוגו בישראל לפיתוחן של יחידות מניבות רווח בארגונים חברתיים.
הקורס חושף בפני מנהלים מודל כלכלי חדשני ליצירת מקורות הכנסה עצמיים בארגונים חברתיים, תוך מתן כלים ויכולות לפיתוחן של הכנסות עצמיות על ידי בניית מודל עסקי בר קיימא בארגונים חברתיים, זאת, כבסיס לשינוי החשיבה בזירה החברתית, וחיזוק איתנותו הפיננסית ועצמאותו הכלכלית של המגזר החברתי בישראל.

logo.png

מתלות לאיתנות

קורס למנהלים | פיתוח יחידות מניבות רווח בארגונים חברתיים.

מחזור ראשון הסתיים.

הקורס יפתח ב- 2.12.2019

מטרות ויעדים:
הקורס מציג תפיסת עולם חדשנית לניהול חברתי-עסקי על ידי הקניית כלים ויכולות
לפיתוחן של הכנסות עצמיות ובניית מודל עסקי בר קיימא בארגונים חברתיים:

  • היכרות עם מודלים ועקרונות לפיתוח יחידות מניבות רווח. 

  • הקניית כלים יישומיים ומודלים עסקיים לניהול מקצועי של יחידת רווח.

  • לימוד תיאוריות מתקדמות מתחום מנהל העסקים, תוך הדגשת המודלים הרלונטיים לתהליך בניית יחידת הרווח. 

קהל היעד:
מנהלים בארגונים חברתיים וחברי ועד מנהל | מנהלי אחריות תאגידית בחברות עסקיות | קובעי מדיניות ומנהלים בכירים במגזר הציבורי וברשויות מקומיות | בעלי תפקידים במגזר העסקי אשר מעוניינים להטמיע חשיבה חברתית בארגונם | נציגי קרנות פילנתרופיות


נושאים שיילמדו בקורס:
היכרות עם שינויים ומגמות בשדה החברתי • אסטרטגיה עסקית • מודלים פיננסיים
• הסיפור השיווקי • שיווק בדיגיטל • סוגיות משפטיות בפיתוח יחידות רווח בארגונים
חברתיים • אסטרטגיית מכירות • חדשנות והעברת מסרים אפקטיבית


היקף הקורס:

  • 36 שעות לימוד אקדמיות, 9 מפגשים.

  • לעומדים בדרישות תוענק תעודת סיום מטעם המסלול האקדמי המכללה למינהל.

תנאי קבלה לקורס:

  • תואר ראשון – הכרחי.

  • תואר שני או ניסיון של 5 שנים בתפקיד בכיר במגזר החברתי/ הציבורי.

לפרטים נוספים והרשמה:​

גליה שוץ  053-2222277 | Galiaschutz@gmail.com