אודות הקרן

I'M AN ORIGINAL CATCHPHRASE

קרן מהלך היא קרן פילנתרופית משפחתית, שהוקמה על ידי איריס וגל שלגי בשנת 2015, במטרה להוביל ארגונים חברתיים לפיתוח הכנסות עצמיות.

הקרן הוקמה מתוך רצון לשכלל את מקורות המימון בארגונים חברתיים ולהקטין את
התלות בפילנתרופיה המסורתית. זאת, מתוך תפיסת אחריות לשמירה על איתנותו
הפיננסית ועצמאותו הכלכלית של המגזר החברתי בישראל. הקרן מקדמת את מטרתה
באמצעות תוכנית לפיתוחן והקמתן של יחידות מניבות רווח בארגונים חברתיים,
המושתתות על ליבת העשייה ופעילותו המקצועית של הארגון והתומכות בחזונו.
בשנים האחרונות אנו עדים להצטמצמותם של מקורות המימון הפילנתרופיים
המסורתיים, עליהם נשענים ארגונים חברתיים, במקביל לצורך הגובר של מובילי
הארגונים בגיוון מקורות ההכנסה ובחופש פעולה תקציבי.
לנוכח מגמות אלה, פיתחה ומובילה קרן מהלך תוכנית ייחודית ליצירת הכנסות עצמיות בארגונים חברתיים ע"י בניית מודל עסקי בר קיימא ויישומו בפועל.