top of page
אודות
1תוכנית קרן מהלך.jpg

אודות הקרן

Asset 1.png

I'M AN ORIGINAL CATCHPHRASE

קרן מהלך היא קרן פילנתרופית משפחתית, שהוקמה על ידי איריס וגל שלגי בשנת 2015, במטרה להוביל ארגונים חברתיים לפיתוח הכנסות עצמיות. בתום שבע שנות פעילות למען חיזוק האיתנות הפיננסית של המגזר החברתי בישראל, קרן מהלך תסיים את פעילותה הפילנתרופית בסוף שנת 2021. 

הקרן הוקמה מתוך רצון לשכלל את מקורות המימון בארגונים חברתיים ולהקטין את התלות בפילנתרופיה המסורתית. זאת, מתוך תפיסת אחריות לשמירה על איתנותו הפיננסית ועצמאותו הכלכלית של המגזר החברתי בישראל. הקרן קידמה את מטרתה באמצעות תוכנית ייחודית לפיתוח הכנסות עצמיות בארגונים חברתיים, המושתתות על ליבת העשייה ופעילותו המקצועית של הארגון והתומכות בחזונו.

 

בנוסף, הובילה הקרן קורס למנהלים.ות בשיתוף המכללה האקדמית תל־אביב-יפו, המבוסס על מודל קרן מהלך ומשלב ידע ותאוריות אקדמיות לצד פרקטיקה יישומית.
 

bottom of page