תוכנית קרן מהלך

קרן מהלך פיתחה ומובילה תוכנית ייחודית ליצירת הכנסות עצמיות בארגונים חברתיים על ידי בניית מודל עסקי בר קיימא ויישומו בפועל. תוכנית הקרן כוללת ליווי מקצועי, במשך 24 חודשים, בפיתוחן, בהקמתן ובביסוסן של יחידות מניבות רווח המושתתות על ליבת העשייה ופעילותו המקצועית של הארגון והתומכות בחזונו.

מטרת העל

פיתוח יחידת רווח עצמאית, המושתתת על ליבת העשייה והפעילות המקצועית של הארגון, המייצרת רווח שנתי נקי בסך של לפחות 100,000 ₪ בסיומה של התוכנית, לכל ארגון.

יעדי התכנית

 • בניית תשתית ארגונית לתחום ההכנסות העצמיות בארגונים חברתיים.

 • פיתוחם של כלים עסקיים ומודלים יישומיים לניהול מקצועי של יחידת הרווח.

 • גיבוש תוכנית אסטרטגית שנתית מוכוונת מכירות.

מבנה התכנית

12 חודשי ליווי - הקמה וביסוס יחידת הרווח

 • 66 שעות ייעוץ וליווי עסקי אישי לכל ארגון.

 • 25 שעות ייעוץ פיננסי לכל עמותה, על ידי כלכלן בכיר, לבניית מודל כלכלי ואסטרטגיית תמחור ליחידת הרווח.

 • ליווי של יועץ דיגיטל למינוף הפלטפורמות הדיגיטליות לטובת שיווק יחידת הרווח.

 • ליווי של משרד הפרסום "ענבר מרחב G".

 • ליווי משפטי על ידי משרד עו"ד שלגי.

 • 10 מפגשי למידה קבוצתיים הכוללים:
  הרצאות של בכירי המשק הישראלי.
  Workshop בנושאי שיווק ומכירות ופיתוח מיומנויות עסקיות.
  מעגל עמיתים.