קול קורא

כמדי שנה, קרן מהלך מפרסמת קול קורא להגשת מועמדות להשתתפות בתוכנית הקרן, עבור עמותות וארגונים חברתיים המעוניינים לייצר הכנסות עצמיות.

קריטריונים ראשוניים כתנאי להגשת מועמדות לתוכנית הם:

 1. תקציב שנתי מעל 2,000,000  ₪.

 2. אישור ניהול תקין של העמותה.

 3. לארגון מנהל קבוע המכהן בתפקיד שנה לפחות.

 4. הצעה ראשונית למיזם לפיתוח הכנסות עצמיות לעמותה.
   

   בנוסף, מתוך הבנה כי מחויבותו של הארגון לתהליך היא תנאי הכרחי להצלחתו, כל  עמותה נדרשת להתחייב         לתהליך באמצעות:

 • מינוי איש צוות מוביל לתוכנית, המוגדר במינימום 50 אחוזי משרה.

 • השתתפותו של המנכ"ל במפגשים אסטרטגיים על פי לוח זמנים שיינתן מראש.

 • דמי השתתפות חד פעמיים בסך 1,700 ₪.

לוחות זמנים ושלבי התהליך:

בתהליך המיון לוקחים חלק הנהלת הקרן, מעגל השותפים של הקרן, חברי הדירקטוריון ושותפים אסטרטגיים.

התהליך כולל מספר שלבים:

 • שלב 1: מיון ובדיקת עמידה בתנאי הסף.

 • שלב 2: ועדת מיון בהשתתפות נציגי מעגל השותפים של הקרן.

 • שלב 3: הגשה מורחבת של המודל להכנסות עצמיות. 

 • שלב 4: פגישת היכרות של מנכ"ל העמותה עם יו"ר קרן מהלך והצוות המקצועי.

 • שלב 5: הצגת העמותה והמודל להכנסות עצמיות בפני דירקטוריון קרן מהלך, מעגל השותפים  ואנשי עסקים מובילים במשק הישראלי.

קול קורא לתוכנית קרן מהלך לשנת 2020 הסתיים. קול קורא לתוכנית 2021 יפורסם באוגוסט 2020.