קול קורא

I'M AN ORIGINAL CATCHPHRASE

כמדי שנה, קרן מהלך מפרסמת קול קורא להגשת מועמדות להשתתפות בתוכנית הקרן, עבור עמותות וארגונים חברתיים המעוניינים לייצר הכנסות עצמיות.

קריטריונים ראשוניים כתנאי להגשת מועמדות לתוכנית הם:

 1. תקציב שנתי מעל 2,000,000  ש"ח.

 2. אישור ניהול תקין של העמותה.

 3. לארגון מנהל קבוע המכהן בתפקיד שנה לפחות.

 4. הצעה ראשונית למיזם לבניית יחידת רווח לעמותה.
   

בנוסף, מתוך הבנה כי מחויבותו של הארגון לתהליך היא תנאי הכרחי להצלחתו, כל  עמותה נדרשת להתחייב לתהליך באמצעות:

 • מינוי איש צוות מוביל לתכנית, המוגדר במינימום 50 אחוזי משרה.

 • השתתפותו של המנכ"ל במפגשים אסטרטגיים על פי לוח זמנים שיינתן מראש.

 • דמי השתתפות חד פעמיים בסך 1,700 ₪.

לוחות זמנים ושלבי התהליך:

בתהליך המיון לוקחים חלק הנהלת הקרן, מעגל השותפים של הקרן, חברי הבורד ושותפים אסטרטגיים.

התהליך כולל מספר שלבים:

 • שלב 1: מיון ובדיקת עמידה תנאי הסף.

 • שלב 2: ועדת מיון בהשתתפות נציגי מעגל השותפים של הקרן.

 • שלב 3: הגשה מורחבת של מודל יחידת הרווח.

 • שלב 4: פגישת היכרות של מנכ"ל העמותה עם יו"ר קרן מהלך והצוות המקצועי.

 • שלב 5: הצגת העמותה ומודל יחידת הרווח בפני דירקטוריון קרן מהלך ואנשי עסקים מובילים במשק הישראלי.

מועד התחלת התוכנית: ינואר 2020