kol-kore (1).jpg

קול קורא

כמדי שנה, קרן מהלך מפרסמת קול קורא להגשת מועמדות להשתתפות בתוכנית הקרן, עבור עמותות וארגונים חברתיים המעוניינים לייצר הכנסות עצמיות.

קריטריונים להגשת מועמדות

  1. תקציב שנתי מעל 2,000,000  ₪.

  2. אישור ניהול תקין של העמותה.

  3. לארגון מנהל.ת קבוע.ה המכהן.ת בתפקיד שנה לפחות.

  4. הצעה ראשונית למיזם לפיתוח הכנסות עצמיות לארגון.

בנוסף, מתוך הבנה כי מחויבותו של הארגון לתהליך היא תנאי הכרחי להצלחתו, כל  עמותה נדרשת להתחייב לתוכנית באמצעות:

  • מינוי איש/אשת צוות מוביל.ה לתוכנית, המוגדר במינימום 50 אחוזי משרה.

  • השתתפות המנכ"ל/ית במפגשים אסטרטגיים על פי לוח זמנים שיינתן מראש.

  • דמי השתתפות חד פעמיים בסך 1,500 ₪.

לוחות זמנים ושלבי התהליך

בתהליך המיון לוקחים חלק הנהלת הקרן, נציגי מעגל השותפים, חברי דירקטוריון הקרן ושותפים אסטרטגיים.

התהליך כולל מספר שלבים:

שלב 1: שאלון הרשמה ראשוני.  

שלב 2: ועדה פנימית לבחינת התאמת הארגון לתוכנית בהשתתפות נציגי מעגל השותפים של הקרן.

שלב 3: הגשת שאלון מורחב אודות המיזם לפיתוח הכנסות עצמיות. 

שלב 4: פגישת היכרות של מנכ"ל/ית העמותה עם יו"ר קרן מהלך והצוות המקצועי של הקרן. 

שלב 5: ועדת קבלה – הצגת העמותה את פעילותה בפני דירקטוריון קרן מהלך, נציגי מעגל השותפים ואנשי עסקים מובילים במשק הישראלי.

הסתיימה ההרשמה לתוכנית קרן מהלך 2021

קול קורא לשנת 2022 יפורסם בספטמבר 2021